Kontakt

OZ GAVRA
Dlhá 772/130
093 01 Vranov nad Topľou
Predseda OZ GAVRA :
 Milan Kertés ( 0915 644 387 )
Podpredseda OZ GAVRA :
 Marek Vasiľ ( 0915 865 924 )
Členovia výkonného výboru OZ GAVRA :
 Ján Fedorňák ( 0918 400 800 )